AYT


AYT, yüksek öğretime geçiş sınavı olarak kullanılan bir sınavdır ve Açılımı “Alan Yeterlilik Testleri”dir. Bu sınav, üniversitelere giriş için yapılır ve adayların üniversite programlarına uygun bilgi ve yeterliliklerini ölçmek için kullanılır. AYT, ÖSYM tarafından düzenlenir ve yılda bir kez yapılır.